M I C H E L  B R O N S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projectinformatie

 

 

Project:

Locatie:

Opdrachtgever:

Programma:

 

Projecttype:

Oppervlakte:

Jaar:

Bouwsom:

Bureau/ instelling:

Projectarchitect(en):

Functie:

Fase:

 

 

CC Tivoli - ontmoeten / verbinden / genieten / slapen

 

 

Het complex aan de Oudegracht 245 heeft een lange geschiedenis, welke is begonnen in de middeleeuwen als klooster, na de reformatie als weeshuis, in het interbellum als N.V.-huis (Nederlandsche Vereninging voor Spoor- en Tramwegpersoneel) en vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw tot 2014 als Poppodium Tivoli.

 

Na deze 4 perioden, willen wij het complex een 5e periode in laten gaan als evenementen-hotel, met een grote publieke waarde. De grote zaal wordt volledig gehandhaafd, de openingen die in de tivoli-periode dicht waren gezet, worden weer open gebroken om daglicht de zaal in te brengen, de materialisering en kleuren worden fris en licht.

De binnenplaats wordt weer volledig vrij gemaakt en overkapt door een gebogen glazen kap, waardoor de ruimte ook in het Nederlandse klimaat gebruikt kan worden en de binnenplaats wel weer de uitstraling van vroeger krijgt. De westelijke kruisgang en de priorwoning, die in de loop van de tijd aangepast waren tot een 3 verdiepingen hoog blok met een plat dak worden terug gebracht naar de situatie als in de weeshuis-periode, 2-lagen met een zadeldak. De zuidelijke en westelijke kruisgangen krijgen nieuwe openingen om deze zoveel mogelijk te verbinden met de openheid van de overdekte binnenplaats.

 

Een deel van de begane grond  en de verdiepingen worden ingevuld met hotelkamers, waar in de binnenstad van Utrecht grote behoefde aan is. De binnenplaatsen en de grote zaal worden publiek gebied en een uitbreiding van het publiek domein van de stad, waar men elkaar ontmoeten, kan verbinden, kan genieten en kan slapen.

 

Mijn werkzaamheden aan dit project betroffen het mee-ontwerpen aan de aanpassingen aan het complex, het maken van 3d-visualisaties en het maken en houden van presentaties

 

 

 

 

Evenementenhotel cc. Tivoli

Oudegracht 245, Utrecht

Vereniging Oud-Utrecht

Evenementen- en Conferentiezalen / Horeca / 80 hotelkamers / Lounge / Receptie / Kantoren

Cultuur / Hotel

ca. 5.035 m2

2014

€ -

TenBrasWestinga / vd Bos Bouwconsultancy

Roel ten Bras

Ontwerper

Prijsvraag

E V E N E M E N T E N H O T E L  C C  T I V O L I  -  U T R E C H T

2014

B E G A N E  G R O N D

 V E R D I E P I N G E N

M I C H E L  B R O N S