M I C H E L  B R O N S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projectinformatie

 

 

Project:

Locatie:

Opdrachtgever:

Programma:

 

Projecttype:

Oppervlakte:

Jaar:

Bouwsom:

Bureau/ instelling:

Projectarchitect(en):

Functie:

Fase:

 

 

Schouwburg en Filmtheater Agnietenhof

 

 

De Agnietenhof wordt meer en meer naast een theater een multifunctioneel complex voor voorstellingen, film, conferentie en horeca. De bestaande opzet van de publieke ruimten vormde een belemmering in de ideeën voor deze bredere opzet en was gedateerd, de ruimten waren laag, donker en hadden weinig uitstraling Het nieuwe ontwerp voorziet in nieuwe verblijfs- en verkeersgebieden in de foyers, herindeling en nieuwe inrichting van beide theaterzalen en nieuwe entree voor het complex. Ook wordt het gehele theater voorzien van nieuwe vaste inrichting (bars en balies) en los interieur.. De foyers zijn opener en dubbel hoog gemaakt en de materialisering met witte gietvloeren in combinatie met houten vloeren en plafonds, en betonlook wanden en plafonds, zorgt voor een frisse en tegelijk theatrale uitstraling. Door het zo positioneren van de vaste inrichting, met name de bar, zien bezoekers deze eerder dan de

garderobe en hebben eerder de neiging om langer in het theater te blijven om bijvoorbeeld nog een drankje te nemen en na te praten en gaan niet direct naar huis, zoals dit in het oude gebouw het geval was.

 

Mijn rol in dit project bestond uit het maken van diverse deelontwerpen binnen het ontwerp; bijvoorbeeld de vaste inrichting (bars, garderobeß- en kassabalie). Ook behoorde het in 3D-visualiseren van het gehele ontwerp tot mijn werkzaamheden.

 

 

 

 

Schouwburg en Filmtheater De Agnietenhof

Sint Agnietenstraat 2, Tiel

Gemeente Tiel

Uitbreiding theaterzalen / verbouw foyergebied / Backstagegebied

Cultuur

ca. 3.575 m2

2012-2014

€ 3.200.000

TenBrasWestinga

Roel ten Bras

Ontwerper

VO / DO / Bestek / Uitvoering

S C H O U W B U R G  E N  F I L M T H E A T E R  D E  A G I E T E N H O F  -  T I E L

2012 - 2014

B E G A N E  G R O N D

E E R S T E  V E R D I E P I N G

3 D  I M P R E S S I E S

D O O R S N E D E  A

D O O R S N E D E  B

M I C H E L  B R O N S