M I C H E L  B R O N S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projectinformatie

 

 

Project:

Locatie:

Opdrachtgever:

Programma:

 

Projecttype:

Oppervlakte:

Jaar:

Bouwsom:

Bureau/ instelling:

Projectarchitect(en):

Functie:

Fase:

 

 

Uitbreiding en herinrichting Foyer De Leidse Schouwburg

 

 

De oudste, nog in gebruik zijnde schouwburg van Nederland, De Leidse Schouwburg, krijgt een nieuwe uitgebreide foyer en verbeterde publieksruimten.

 

De publieksruimten om de historische zaal heen voldoen niet meer aan de capaciteitsvraag en ruimtelijke verblijfskwaliteit die de bezoekers mogen verwachten. De herindeling en uitbreiding van de foyer komen voort uit analyse van bezoekersstromen, exploitatiekansen en zo publieksvriendelijk gebruik. Door de herindeling zal de uitstraling van de Schouwburg aan de Oude Vest toenemen.

 

De officiële opening van de Schouwburg was op 1 oktober 1705. In de loop van de tijd werd de schouwburg een aantal keer verbouwd, zo werd in 1833 met de aankoop van twee naastgelegen panden de capaciteit van de gehele schouwburg uitgebreid en kreeg in 1865 stadsarchitect Jan Willem Schaap de taak om een geheel nieuwe schouwburg uit te tekenen. Schaap ontwierp de schouwburg in een zeer eclectische bouwstijl met een zaal in symmetrische hoefijzervorm en twee balkons.

 

Mijn werkzaamheden in dit project betroffen het maken van het meeontwerpen van de nieuwe indeling van de publieksgebieden en vaste inrichting, het 3d-visualiseren van het nieuwe ontwerp, het maken van technische tekeningen, in VO-, DO- en Bestekfase.

 

 

 

 

De Leidse Schouwburg

Oude Vest 43, Leiden

Stadspodia Leiden

Vernieuwing foyers / Theatercafé / Garderobe

Cultuur

ca. 420 m2

2014 - 2015

€ -

TenBrasWestinga

Roel ten Bras / Maaike Westinga

Ontwerper

VO / DO / Bouwaanvraag / Bestek

D E  L E I D S E  S C H O U W B U R G  -  L E I D E N

2014 - 2015

B E G A N E  G R O N D

M I C H E L  B R O N S