M I C H E L  B R O N S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projectinformatie

 

 

Project:

Locatie:

Opdrachtgever:

Programma:

 

 

Projecttype:

Oppervlakte:

Jaar:

Bouwsom:

Bureau/ instelling:

Projectarchitect(en):

Functie:

Fase:

 

 

 

Gezondheidscentrum De Oosterwiek

 

 

De Oosterwiek aan de Varnasingel in Rotterdam is een ouderencentrum dat in de jaren 70 van de vorige eeuw gebouwd is en toe was aan modernisering en aanpassingen aan deze tijd. Het complex bestaat uit ca. 300 appartementen die gericht zijn op ouderen. De envelop van het project behelsde 1 vleugel van de begane grond waar de bestaande woningen plaats hebben gemaakt voor diverse maatschappelijke - en gezondheidsfuncties, zoals een huisartsenpraktijk van Zorg Op Noord, een fysiotherapeut, kapper, pedicure en podotherapeut,, specifiek gericht op de bewoners van het complex en de nabije omgeving.

 

Door de toegepaste materialen en kleuren en open en luchtige indeling van het verkeersgebied voldoet het gezondheidscentrum aan de eisen van deze tijd.

De indeling van het gezondheidscentrum is zo ontworpen dat de verschillende functies in clusters liggen en apart afsluitbaar zijn, het verkeersgebied is 2 maal zo breed gemaakt dat deze niet meer als gang of verkeersgebied wordt ervaren, maar als comfortabele verblijfsruimte met hoge gebruikskwaliteit.

 

Vanaf de start van het project in 2013 ben ik als ontwerper betrokken geweest bij de ontwerpkeuzes die gemaakt zijn met betrekking tot de indeling van de plattegrond en de keuzes voor toegepaste kleuren en materialen.

In maart 2015 zal het gezondheidscentrum in gebruik worden genomen.

 

 

 

 

Gezondheidscentrum De Oosterwiek

Varnasingel 600, Rotterdam

Stichting Humanitas

Kapper / Huisartsenpraktijk / Pedicure / Podotherapeut / Fysiotherapie / Kantoren / Tandarts / Verhuurbaar

Zorg

ca. 1.050 m2

2014 - 2015

€ 750.000

TenBrasWestinga

Roel ten Bras / Maaike Westinga

Ontwerper

VO / DO / Bouwaanvraag / Bestek / Uitvoering

G E Z O N D H E I D S C E N T R U M  D E  O O S T E R W I E K  -  R O T T E R D A M

2014 - 2015

B E G A N E  G R O N D

M I C H E L  B R O N S