M I C H E L  B R O N S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projectinformatie

 

 

Project:

Locatie:

Opdrachtgever:

Programma:

 

 

 

Projecttype:

Oppervlakte:

Jaar:

Bouwsom:

Bureau/ instelling:

Projectarchitect(en):

Functie:

Fase:

 

 

Cultuurcentrum Het Energiehuis Dordrecht

 

 

In de oude energiecentrale aan het Merwede heeft de gemeente Dordrecht een veelvoud aan culturele functies gevestigd, zoals Poppodium Bibelot, Schouwburg Kunstmin, OMSK, Hollandsdiep en Popcentrale ToBe.

 

De belangrijkste ingreep in het gemeentelijke monument was de zgn. Snede, een 100m lange verkeersader in de lengterichting van het gebouw, ingericht met cascadetrappen en afgedekt met een glasdak welke de bestaande kappen van de hallen volgt. Alle publieksfuncties worden vanuit deze snede ontsloten.

 

Het gebouw bestaat uit 3 duo’s van Machine- en Ketelhallen. In iedere hal is vlak onder de stalen spanten van de kap een grote zaal gevestigd, zodat het publiek kan genieten van ruim 100 jaar ingenieurskunst. Alle zalen zijn los gehouden van de buitengevel, zodat hieromheen een geluidsbuffer ontstaat en de oude gevels aan de binnenzijde hun oude uitstraling konden behouden. De nieuwe “inbouw” staat op een stalen constructie als een doos-in-doos in de oude centrale. Nieuwe ingrepen zijn zichtbaar gemaakt, zodat de ruwheid van het industriële, historische gebouw bewaard is gebleven.

 

Toen ik bij TenBrasWestinga kwam werken kwam het project in de uitvoeringsfase, hierin heb ik meegewerkt als assistent ontwerper/ tekenaar en heb ik diverse kleine deelontwerpen, werktekeningen,  3d-visualisaties en presentaties gemaakt.

 

 

 

 

Cultuurcentrum Het Energiehuis

Dordrecht

Gemeente Dordrecht

Theaterzalen / Muziekzaal / Theater-, Dans-, en Muziekeducatie / Popoefenruimten / Grand cafe / Backstage functies / Kantoren / Repetitieruimten / Artiestenfoyer

Cultuur / Herbestemming

ca. 14.400 m2

2011-2013

€ 23.500.000

TenBrasWestinga

Roel ten Bras / Maaike Westinga

(Assistent) ontwerper

Uitvoering

E N E R G I E H U I S  -  D O R D R E C H T

D O O R S N E D E  A

D O O R S N E D E  B

2011 - 2013

B E G A N E  G R O N D

E E R S T E  V E R D I E P I N G

V I E R D E   V E R D I E P I N G

3 D  I M P R E S S I E S

D O O R S N E D E  C

D O O R S N E D E  D

M I C H E L  B R O N S