M I C H E L  B R O N S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projectinformatie

 

 

Project:

Locatie:

Opdrachtgever:

Programma:

 

 

Projecttype:

Oppervlakte:

Jaar:

Bouwsom:

Bureau/ instelling:

Projectarchitect(en):

Functie:

Fase:

 

 

 

Gezondheidscentrum “Het Raadhuis” Laren

 

 

Met de samenwerking van de gemeente Blaricum, Eemnes en Laren was het niet langer nodig voor de gemeente Laren om een eigen Raadhuis te hebben. Hierdoor kon het gebouw, wat bestaat uit een villa uit de gouden eeuw, een middendeel uit de jaren 50 en een deel uit de jaren 80 van de vorige eeuw worden herbestemd als gezondheidscentrum.

In de oude villa zijn nog steeds een aantal gemeentelijke functies ondergebracht, zoals een raadzaal/ trouwzaal en kantoren voor gemeenteambtenaren. Op de begane grond van de villa is een Apotheek gevestigd  De rest van het gebouw is ingevuld met een huisartsenpraktijk, een consultatiebureau, een fysiotherapeut en diverse andere gezondheids- en maatschappelijke functies.

 

Bij de nieuwe hoofd entree is een luifel ontworpen met zonnepanelen, welke tegelijk de nieuwe hoofdentree benadrukt, de zuidgevel van schaduw voorziet en energie opwekt. Het gehele gebouw is opnieuw ingericht en voorzien van een frisse, eigentijdse uitstraling.

 

Ik heb in dit project meegewerkt als assistent ontwerper/ tekenaar en heb diverse deelontwerpen en tekeningen gemaakt, in VO,- DO,- Bestek- en uitvoeringsfase.

 

 

 

 

Gezondheidscentrum "Het Raadhuis"

Eemnesserweg 19, Laren

Gemeente Laren

Huisartesenpraktijk / Consultatiebureau / Apotheek  / Fysiotherapie / Raad- en trouwzaal / Kantoren

Zorg / Herbestemming

ca. 3.000 m2

2011-2013

€ 1.800.000

TenBrasWestinga

Roel ten Bras

Ontwerper / Tekenaar

Voorlopig Ontwerp / Definitief Ontwerp / Bouwaanvraag / Bestek / Uitvoering

G E Z O N D H E I D S C E N T R U M  " H E T  R A A D H U I S "  -  L A R E N

2011 - 2013

B E G A N E  G R O N D

K E L D E R

E E R S T E   V E R D I E P I N G

M I C H E L  B R O N S