M I C H E L  B R O N S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projectinformatie

 

 

Project:

Locatie:

Opdrachtgever:

Programma:

 

 

Projecttype:

Oppervlakte:

Jaar:

Bouwsom:

Bureau/ instelling:

Projectarchitect(en):

Functie:

Fase:

 

 

Herbestemming Krachtcentrale Beykoz Kundura Istandboel Turkije

 

 

In het noordoosten van Istanboel is een voormalig industriegebied  gesitueerd, waar voorheen een leerlooierij gevestigd was. Het gebied wordt stap voor stap getransformeerd tot een culturele trekpleister en wordt vandaag de dag gebruikt voor filmopnames. De opdrachtgever wilt in de voormalige krachtcentrale van het gebied een kleinschalige culturele instelling vestigen met een multifunctionele theaterzaal met inschuiftribune, een kleine filmzaal en foyers die allen afzonderlijk verhuurd kunnen worden aan theatergezelschappen, maar ook verhuurd kunnen worden voor bruiloften en partijen.

 

De bestaande industriële uitstraling wordt in het gehele gebouw behouden en daar waar deze verdwenen is terug gebracht. De bestaande kanalen worden met deze reden ook in het zicht gehouden en worden deels hergebruikt ten behoeve van de luchtbehandeling van het nieuwe programma. De bestaande turbines en generatoren krijgen nieuwe prominente plekken in de foyergebieden, zodat de voormalige functie van het gebouw nog veelal aanwezig is.

 

De materialisering is eerlijke en ruw gehouden; bestaand vloer- en wandtegelwerk wordt behouden en waar nodig aangevuld met gereproduceerde tegels. Wanden en plafonds worden afgewerkt met cementstuc en stalen constructie-elementen worden afgewerkt met antraciete ijzerglimmer.

 

Ik heb als ontwerper volledig mee mogen ontwerpen in Schets- en voorlopig ontwerp.

 

 

 

 

Herbestemming krachtcentrale Beykoz Kundura

Istanboel, Turkije

Yildrim Group

Theaterzaal / Bioscoopzaal / Foyers / Multifunctionele ruimten / Horeca / Backstage / Artiestenfoyer / Laden- en Lossen / Uitkijkpunt

Cultuur  / Herbestemming

ca. 3.000 m2

2015

€ n.t.b.

TenBrasWestinga i.s.m. Theateradvies b.v.

Roel ten Bras

Ontwerper

Schetsontwerp / Voorlopig ontwerp

H E R B E S T E M M I N G  K R A C H T C E N T R A L E  B E Y K O Z  K U N D U R A  -  I S T A N B O E L

2014 - 2015

B E G A N E  G R O N D

K E L D E R

1 E  V E R D I E P I N G

2 E  V E R D I E P I N G

M I C H E L  B R O N S