M I C H E L  B R O N S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projectinformatie

 

 

Project:

Locatie:

Opdrachtgever:

Programma:

 

 

Projecttype:

Oppervlakte:

Jaar:

Bouwsom:

Bureau/ instelling:

 

Projectarchitect(en):

Functie:

Fase:

 

 

Herbestemming Krachtcentrale Huizen

 

 

In het tussengebied tussen het centrum en de haven van Huizen ligt een industriegebied, de gemeente wilt dit tussengebied ontwikkelen als “stepping stone” door de gehele Havenstraat, de straat tussen centrum en haven te herontwikkelen en heeft hier een aanbesteding aan gewijd.

 

Wij hebben er als bureau voor gekozen om het gehele gebied rond de voormalige krachtcentrale van BN International te ontwikkelen als “Melting pot”: een representatieve omgeving, waar zowel havenbezoekers, inwoners van Huizen als omliggende bedrijven van kunnen profiteren. Dit hebben we gedaan door; 1. De loods van BN, welke, door duurzame ontwikkelingen, niet meer noodzakelijk is te herbestemmen voor het  Huizer museum, om de nautische geschiedenis van de havenstad te benadrukken; 2. het braakliggende gebied van BN in te vullen met representatieve bedrijfsunits, welke gefaseerd en vraaggericht ontwikkeld kunnen worden; 3. De Krachtcentrale als kloppend hart van het gebied te laten fungeren, door hierin een multifunctionele zaal, een grand cafe / restaurant en verhuurbare werk-/ presentatie- en educatieruimten te situeren, welke door omliggende bedrijven gebruikt kunnen worden als representatieve ontmoetingsplaats, met behoud van de industriële uitstraling die het monument uit de jaren 30 van de vorige eeuw heeft.

 

Ik heb als ontwerper aan dit project mee mogen ontwerpen op stedenbouwkundig en architectonisch vlak, in nauwe samenwerking met de projectarchitecten, de vastgoedbeheerder van Kastanje en de exploitatiedeskundige van vdBos Bouwconsultancy.

 

 

 

 

Herbestemming Krachtcentrale

Havenstraat, Huizen

Gemeente Huizen

Restaurant / Multifunctionele zaal / Verhuurbare ruimten / Educatieruimten / Expositieruimte / Bedrijfsunits

Cultuur  / Herbestemming / Stedenbouw

ca. 1.550 m2 (Krachtcentrale)

2014 - 2015

€ 2.500.000

TenBrasWestinga / Kastanje Vastgoed /

vd Bos Bouwconsultancy

Roel ten Bras

Ontwerper

Prijsvraag / Selectie

H E R B E S T E M M I N G  K R A C H T C E N T R A L E  -  H U I Z E N

2014 - 2015

B E G A N E  G R O N D

K E L D E R

 V E R D I E P I N G

D O O R S N E D E

W E S T G E V E L

Z U I D G E V E L

M I C H E L  B R O N S