M I C H E L  B R O N S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projectinformatie

 

 

Project:

Locatie:

Opdrachtgever:

Programma:

 

 

Projecttype:

Oppervlakte:

Jaar:

Bouwsom:

Bureau/ instelling:

Projectarchitect(en):

Functie:

Fase:

 

 

Podium Victorie

 

 

Het ontwerp voor podium Victorie gaat uit van optimale zaal-verhoudingen voor de gevraagde publieksaantallen en beantwoording van de stedenbouwkundige situatie, met de naastgelegen, nieuw te bouwen 18 m hoge bioscoop als gegeven.

Het ontwerp kiest voor een zaal op de verdieping om een passend volume in de omgeving te kunnen maken, om te kunnen concurreren met het massieve 18m hoge bouwblok van de naastgelegen bioscoop; om een foyer te kunnen realiseren met uitzicht op het centrum van Alkmaar en om een overhoeks, transparant popcafé op de begane grond mogelijk te maken welke vanuit de binnenstad zichtbaar is. De gevel is opgebouwd uit twee materialen. De begane grond is baksteen, bedekt met een cementsluier., vergelijkbaar met Vaals-Dom van der Laan. Op de verdieping bestaat de gevel uit een bruin-rode onderplaat van cempanel, met daar voor langs een compositie van verschillende typen dejo-roosters met verschillende afmetingen mazen. Aan de binnenzijde worden alleen eerlijke, natuurlijke materialen gebruikt: hout, staal, glas, cementstuc.

 

De verdieping wordt ontsloten door een duo trappen in V-vorm, welke vanaf de straat zichtbaar zijn. De gevel tussen straat en foyer is zo transparant mogelijk gehouden om de uitstraling van het poppodium te verhogen en het gebouw uitnodigend te maken voor publiek door de activiteiten, welke zich binnen afspelen, zichtbaar te maken.

 

Mijn werkzaamheden binnen dit project betroffen het mee-ontwerpen van het gebouw, de inrichting, de materialisering, het 3d-visualiseren van het ontwerp en het maken van presentatie-panelen.

 

 

 

 

 

 

Podium Victorie

Pettemerstraat, Alkmaar

Gemeente Alkmaar

Grote Popzaal / Muziekcafé / Foyers / Muziekoefenruimten / Kantoren

 / Backstage / Laden en lossen

Cultuur

ca. 1.665 m2

2014

€ -

TenBrasWestinga

Roel ten Bras

Ontwerper

Selecttie / Prijsvraag

P O D I U M  V I C T O R I E  -  A L K M A A R

D O O R S N E D E  A

D O O R S N E D E  B

2014

B E G A N E  G R O N D

E E R S T E  V E R D I E P I N G

V I E R D E   V E R D I E P I N G

V O O R G E V E L

M I C H E L  B R O N S