M I C H E L  B R O N S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projectinformatie

 

 

Project:

Locatie:

Opdrachtgever:

Programma:

 

Projecttype:

Oppervlakte:

Jaar:

Bouwsom:

Bureau/ instelling:

Projectarchitect(en):

Functie:

Fase:

 

 

 

Rabo Theater De Meenthe Steenwijk

 

 

Het gebouw van Theater De Meenthe is gebouwd in de jaren 70 van de vorige eeuw en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. De entree is in tweeën gedeeld voor de sporthal en het theater, de inrichting van het publieksgebied is hokkerig, krap en gedateerd en de (entree)gevel mist uitstraling.

 

In 2011 heeft TenBrasWestinga de aanbesteding voor het herontwerpen van het theater gewonnen. Wij hebben de publieksgebieden en opener heringericht, alles toegankelijk gemaakt vanuit 1 centrale hoofdentree met kassa en garderobe, het foyergebied voorzien van een restaurant/ theatercafé, de theaterzaal uitgebreid tot in totaal 610 stoelen, zodat ook grotere producties hier kunnen spelen, een vlakke vloerzaal gerealiseerd, de sporthal omgebouwd tot een multifunctionele, zwarte  evenementenhal en het backstage gebied gereed gemaakt voor de 21e eeuw.

 

Langs de gehele voorgevel is een luifel van 6m diep gerealiseerd om de entree te benadrukken en het gebouw een theatrale uitstraling te geven. Ook is een groot deel van de entreegevel transparanter gemaakt, zodat vanaf buiten gezien kan worden wat er in het gebouw gebeurt.

 

Ik heb in dit project mogen meewerken van prijsvraag tot oplevering als ontwerper/ tekenaar en heb mee mogen ontwerpen tijdens prijsvraag, VO en DO en heb diverse technische (werk)tekeningen gemaakt.

 

 

 

 

Rabotheater De Meenthe Steenwijk

Stationsplein 1, Steenwijk

Gemeente Steenwijkerland

Foyers / Stadshal / Theaterzaal / Vestzakzaal / Backstagegebied / Laden en Lossen

Cultuur

ca. 7.680 m2

2011-2012

€ 5.200.000

TenBrasWestinga

Roel ten Bras

Ontwerper

Voorlopig Ontwerp / Definitief Ontwerp / Bouwaanvraag / Bestek / Uitvoering

R A B O T H E A T E R  D E  M E E N T H E  -  S T E E N W I J K

2011 - 2012

B E G A N E  G R O N D

3 D  I M P R E S S I E S

E E R S T E   V E R D I E P I N G

D O O R S N E D E  A

D O O R S N E D E  C

D O O R S N E D E  B

D O O R S N E D E  D

M I C H E L  B R O N S