M I C H E L  B R O N S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projectinformatie

 

 

Project:

Locatie:

Opdrachtgever:

Programma:

 

 

Projecttype:

Oppervlakte:

Jaar:

Bouwsom:

Bureau/ instelling:

Projectarchitect(en):

Functie:

Fase:

 

 

 

Schouwburg De Lawei en Kunstencentrum De Meldij

 

 

Het huidige gebouw van de Schouwburg en het kunstencentrum voldeden niet meer aan de eisen van deze tijd, daarom schreef de Lawei een Europese aanbesteding uit voor het ontwerpen van het gebouw in Drachten. Het gebouw is in de geschiedenis diverse malen verbouwd en uitgebreid, zodat de samenhang van het gebouw verdwenen was.

 

Een van de ingrepen die we gedaan hebben is het maken van een slagader, een centraal gelegen as in het gebouw, welke van de entree van de Lawei tot aan de entree van de Meldij loopt, waaraan alle functies gelegen zijn en ontsloten worden. In het nieuwe ontwerp zijn de publieksstromen gescheiden van personeels- en backstage stromen, wat in het oude gebouw niet het geval was. Het kunstencentrum is een volledig nieuw gebouwd en huisvest Muzieklokalen, Slagwerklokalen en lokalen voor beeldende kunst. Ook is hier een nieuwe Vlakke vloerzaal ontworpen met een inschuiftribune voor 200 personen, waar zowel toneel, als muziekvoorstellingen gehouden kunnen worden.

 

De gehele gevel is vernieuwd met een dubbele metalen beplating, waarvan de binnenste een korengele, gecoate, horizontale golfplaat betreft en de buitenste een verticale, zilverkleurige geprofileerde, geperforeerde beplating, zodat de kleur en uitstraling veranderd naarmate de hoek veranderd, hierdoor ontstaat een “gouden” dynamische en theatrale gevel. De entreegevel aan het Laweiplein heeft meer uitstraling gekregen door de foyer van de kleine zaal op de 1e verdieping te realiseren en te omhullen met een vliesgevel, zodat van buiten af zichtbaar wordt wat er binnen gebeurd.

 

Vanaf de prijsvraag tot aan oplevering heb ik mee mogen ontwerpen aan de nieuwe Schouwburg en het kunstencentrum. Ook heb ik diverse technische tekeningen, 3d-visualisaties en presentaties gemaakt in VO-, DO-, Bestek-, en uitvoeringsfase.

 

 

 

 

Schouwburg De Lawei en Kunstencentrum De Meldij

Burgemeester Wuiteweg 24, Drachten

Schouwburg De Lawei

Vlakke vloerzaal / Filmzaal /  Muziekeducatieruimten / Popoefenruimten / Grand cafe / Backstage functies / Kantoren / Repetitieruimten / Artiestenfoyer

Cultuur

ca. 14.000 m2

2012-2015

€ 12.300.000

TenBrasWestinga

Roel ten Bras / Maaike Westinga

Ontwerper

Selectie / VO / DO / Bouwaanvraag / Bestek /Uitvoering

FOTOGRAAF: OKOMEDIA

S C H O U W B U R G  D E  L A W E I  E N  K U N S T E N C E N T R U M  D E  M E L D I J

-  D R A C H T E N

2012 - 2015

B E G A N E  G R O N D

E E R S T E  V E R D I E P I N G

C O N C E P T

3 D  I M P R E S S I E S

D O O R S N E D E  A

D O O R S N E D E  C

D O O R S N E D E  B

D O O R S N E D E  D

M I C H E L  B R O N S