M I C H E L  B R O N S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projectinformatie

 

 

Project:

Locatie:

Opdrachtgever:

Programma:

 

Projecttype:

Oppervlakte:

Jaar:

Bouwsom:

Bureau/ instelling:

Projectarchitect(en):

Functie:

Fase:

 

 

Theater De Breughel

 

 

De gemeente Bree is voornemens een nieuwe theaterzaal te realiseren om de verouderde zaal in het centrum te vervangen. Het nieuwe theater moet gerealiseerd worden in de Hof van de Deken, een park met grote monumentale waarde in het stadscentrum van Bree. De inzending van de combinatie TenBrasWestinga / Trans Architecten betrof een nieuwe theaterzaal met ondersteunende functies, zoals foyer, backstage en laden- en lossen ondergronds, om zo min mogelijk de het zicht op de monumentale refuge en de voormalige kapel te onttrekken. De Refuge zal herbestemd worden als entreegebouw met garderobe, theatercafé, kantoren en overige ondersteunende functies voor het theater.

 

De nieuwe ondergrondse foyer is ontsloten door middel van een trap vanuit het monumentale refugehuis, welke het theatercafé huisvest. Door middel van sleuven in het dak van de foyer komt er daglicht in de foyer en ontstaat er een loper op het maaiveld richting entree van het theater. De wand tussen foyer en theaterzaal bestaat uit een verduisterbare glaspartij, waardoor er de mogelijkheid bestaat indirect daglicht de zaal in te brengen en de zaal zichtbaar te maken vanuit de foyer.

 

De theaterzaal bevat  500 stoelen, de materialisering is fris en bestaat vooral uit licht gekleurd hout. De zijwanden hebben “richtbare” luiken met hierachter akoestisch materiaal, waardoor de akoestiek in de zaal regelbaar is en de ruimte voor meerder doeleinden gebruikt kan worden. De voorste luiken, onttrekken het zicht op theaterverlichting.

 

Mijn werkzaamheden in dit project betroffen het mee-ontwerpen van het plan, op stedenbouwkundige en architectonisch vlak en het maken van 3d-visualisaties van het (interieur)ontwerp..

 

 

 

 

Theater De Breughel

Bree, België

Gemeente Bree

Theatercafé / Foyers / Ondergrondse theaterzaal / Backstage / Laden en lossen

Cultuur / Herbestemming

ca. 2.380 m2

2014 - 2015

€ 5.000.000

TenBrasWestinga i.s.m. Trans architecten

Roel ten Bras

Ontwerper

Selectie / Prijsvraag

T H E A T E R  D E  B R E U G H E L  -  B R E E  ( B E L G I Ë )

2014 - 2015

B E G A N E  G R O N D

E E R S T E  V E R D I E P I N G

 D O O R S N E D E

M I C H E L  B R O N S