M I C H E L  B R O N S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projectinformatie

 

 

Project:

Locatie:

Opdrachtgever:

Programma:

 

 

 

Projecttype:

Oppervlakte:

Jaar:

Bouwsom:

Bureau/ instelling:

Projectarchitect(en):

Functie:

Fase:

 

 

Woonzorgcomplex Het Maanderzand

 

 

De huidige ouderenhuisvesting Maanderzand te Ede voldoet niet meer aan de huidige wooneisen. Gekozen is voor vervangende nieuwbouw die geheel aansluit bij recente ontwikkelingen in de zorgsector en zorg-gerelateerd wonen.

 

Het ontwerp van Maanderzand omvat 109 appartementen en o.a.. 1200m2 servicecentrum, toegankelijk voor bewoners en omwonenden. Ca. de helft van de appartementen is geschikt voor zware zorg en zijn gesitueerd in het Cavalje-gebouw aan de westzijde van het terrein en beschikken over een royale, afgesloten binnentuin. Door de sterk gevormde balkons en de afgeronde begane grond gevel van  het hoofdgebouw, gecombineerd met houten en gepleisterde gevels, ontstaat een fris en zeer toegankelijk gebouw en zorgt ervoor dat het gebouw aansluit op het gewelfde binnenterrein van Het Maanderzand.

 

Het Cavalje gebouw is gematerialiseerd in baksteen metselwerk in combinatie met houten gevelpanelen en grote glasoppervlakten, zodat dit meer aansluit op omliggende bebouwing maar tegelijk ook bij het Hoofdgebouw en de rest van de locatie, en bewoners groot (visueel)contact hebben met buiten.

 

In dit project heb ik veelal mee ontworpen, in de selectie-, VO- en DO. fase. Hierin heb ik o.a.  massastudies gedaan en 3d-visualisaties gemaakt om opdrachtgever te overtuigen. Ook heb ik in nauwe samenwerking in een projectteam diverse deelontwerpen gemaakt.

 

 

 

 

Woonzorgcentrum Het Maanderzand

Louise Henriettelaan, Ede

Stichting Het Maanderzand

54 appartementen / Restaurant / Multifunctionele ruimte / vrij verhuurbare ruimten / 45 PG-woningen in 10 groepswoningen

Wonen / Zorg

ca. 13.660 m2

2012-2014

€ 10.400.000

TenBrasWestinga

Roel ten Bras / Maaike Westinga

Ontwerper

Selectie / VO / DO / Bouwaanvraag / Bestek

W O O N Z O R G C E N T R U M  H E T  M A A N D E R Z A N D  -  E D E

2012 - 2014

B E G A N E  G R O N D  H G

V E R D I E P I N G E N  H G

B E G A N E  G R O N D  C G

M I C H E L  B R O N S